Рекомендації Заходи з протидії торгівлі людьми в територіальних громадах

 1. Аналіз (картування) ситуації у сфері торгівлі людьми на місцевому рівні з метою ідентифікації груп ризику серед населення, виявлення відповідних місць, а також збору інформації про злочинців і спільників процесу торгівлі людьми.
 2. У разі обмеженості або нестачі ресурсів – включення діагностики ситуації у сфері торгівлі людьми в чинні стратегії попередження злочинів або охоплення цієї теми в політиці, структурах і програмах, спрямованих наприклад на викорінення соціальної ізоляції, насильства щодо жінок або інтеграцію мігрантів на місцевому рівні.
 3. Збір інформації про ресурси та послуги, доступні у вашій власній адміністрації або на території громади, тобто в третіх осіб; створення переліку послуг, доступних безпосередньо ОПТЛ а також групам ризику. Це може бути використано для покращення процесу ідентифікації, надання допомоги і попередженню торгівлі людьми на місцевому рівні.
 4. Урахування всіх місцевих суб’єктів, які можуть в рамках своєї діяльності знаходити і виявляти потенційних ОПТЛ (вразливих груп осіб) і налагодження взаємодії з ними.
 5. Надання співробітникам місцевої ради  інформації про ознаки торгівлі людьми і проведення підготовки з її застосування. Це дозволить покращити виявлення потенційних ОПТЛ на місцевому рівні, особливо в місцях підвищеного ризику.
 6. Встановлення чітких обов’язків для різних суб’єктів, залучення до процесу ідентифікації та пере адресації. Встановлення переліку організацій, які можуть офіційно ідентифікувати та пере адресації (державні органи, поліція, громадські організації чи суб’єкт місцевої ради).
 7. Зосередження на ранньому виявлені ОПТЛ, оскільки це краще відповідає потребам постраждалої особи та найбільш економічно ефективним рішенням. Одержання розуміння, куди переадресувати потенційну ОПТЛ у разі виникнення обґрунтованої підозри на експлуатацію.
 8. Аналіз (картування) послуг, доступних для потенційних ОПТЛ у межах громади, і суб’єктів, які можуть надавати такі послуги.
 9. Створення гнучкого ланцюга надання допомоги, який здатен швидко реагувати, з чітким розподілом ролей та обов’язків між різними залученими суб’єктами.
 10. Узгодження місцевої боротьби з торгівлею людьми з заходами національного рівня ( з національним механізмом взаємодії )в області з надання допомоги ОПТЛ.
 11. Забезпечення беззастережної ( не залежної від співпраці ОПТЛ з правоохоронними органами) і заснованої на дотриманні прав людини допомоги, не тільки офіційно виявленим ОПТЛ, але й потенційним ОПТЛ у вразливому та незахищеному становищі.
 12. Надання допомоги , спрямованої на конкретні індивідуальні потреби ОПТЛ з урахуванням її походження, статі, віку, національності, орієнтації та ідентичності.
 13. Розвиток довіри, професійного ставлення і діалогу в добре налагодженій системі надання допомоги і захисту жертвам.
 14. Турбота про психічне здоров’я фахівців, які працюють безпосередньо з ОПТЛ на, з метою підтримки певної якості обслуговування.
 15. Підвищення рівня загальної обізнаності, а також цільове підвищення рівня обізнаності серед груп ризику, професійних груп і суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до місцевих потреб і виявлених ризиків.
 16. Розширення традиційних цільових груп з метою превентивної роботи, із залученням, наприклад водіїв громадського транспорту, таксі, бібліотекарів, соціальних робітників.
 17. Впровадження етичних критеріїв і соціальних положень у систему державних закупівель з метою попередження експлуатації під час закупівлі товарів і послуг.
 18. Побудова міждисциплінарних партнерських стосунків для підвищення ефективності попередження торгівлі людьми на місцевому рівні.

 

Коментарі заборонені.

Запис до лікаря онлайн
Електронний підпис